اولین همایش ملی زمین شناسی ایران , 2011-05-25

عنوان : ( تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود )

نویسندگان: محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

WNW-ESE در جنوب ارتفاعات بینالود دو روند چین خوردگی وجود دارد: 1- روندکه در ارتباط با فشارش که با مکانسیسم حرکتی عهد حاضر N-S 5 است (همزمان با راندگی ها تشکیل شده اند) 2- روند Ma قبل از گسل شمال نیشابور (مورب لغز راستگرد-تراستی) همخوانی دارد. تفاوت بین روند محور چین ها می تواند در نتیجه ی تغیر روند استرس نسبت به منطقه یا روند منطقه نسبت به استرس باشد. به دلیل این که روند فشارش 56 تا به حال ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است، می توان اثبات کرد تغییر روند محور چین ها در Ma از ارتباط با چرخش منطقه نسبت به روند استرس کلی اتفاق افتاده است. به دلیل این که حوضه ی کپه داغ از شرق شروع به بسته شدن کرده است و بیشترین مقدار کوتاه شدگی در قسمت شرقی دیده می شود، در حالیکه در قسمت غربی هنوز رسوبگذاری ادامه داشته است. می توان نتیجه گرفت که چرخش ساعتگرد قسمت شرقی حوضه ی کپه داغ باعث شده تا روند منطقه عمود بر روند کلی استرس موجود در منطقه شده و باعث تغییر رژیم رسوبگذاری شود. ادامه این روند باعث بسته شدن حوضه و سپس چین خوردگی شده است. در آخرین مرحله ی چرخش ساعتگرد این ناحیه، به دلیل این که روند منطقه نسبت به روند استرس متمایل است، گسلش امتداد لغز که باعث جابه جایی محور چین ها شده است به وقوع می پیوندد. عامل این چرخش، حرکت برشی امتداد لغز بین قسمت غربی خرد قاره افغانستان و قسمت شرقی خرده قاره ایران است این چرخش همزمان با کوهزایی آلپین شروع شده است.

کلمات کلیدی

, چرخش ساعتکرد, چین, ارتفاعات بینالود, کپه داغ, گسل شمال نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022274,
author = {خادمی, محسن and قائمی, فرزین and حسینی, سیدکیوان and فرخ قائمی},
title = {تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود},
booktitle = {اولین همایش ملی زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {چرخش ساعتکرد، چین،ارتفاعات بینالود، کپه داغ، گسل شمال نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود
%A خادمی, محسن
%A قائمی, فرزین
%A حسینی, سیدکیوان
%A فرخ قائمی
%J اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]