دومین همایش علوم زمین , 2011-05-31

عنوان : ( زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران )

نویسندگان: محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین فعالیتهای تکتونیکی و فرایند های سطحی یک رابطه برگشتی وجود دارد و بر روی یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. فرایند های سطحی بر پیشروی گوه های رانده شده در کمربند های کوهزایی نیز تاثیر گذار است. در منطقه ای که فرایند های تکتونیکی باعث تشکیل ارتفاعات و افزایش شیب سطح زمین شده است، فرایند های سطحی باعث تعدیل ارتفاعات و مسطح کردن شیب ها شده و حجم زیادی از رسوبات را به وجود می آورند که در جلوی کمربند کوهزایی نهشته خواهد شد. حجم زیاد رسوبات مانع از پیشروی گوه راندگی ها به سمت جلو و باعث تجمع استرس در کمربند کوهزایی می شوند. برای غلبه بر نیروی وارده, گسل های خارج از توالی تشکیل می شوند که باعث تخلیه فشارهای وارده بر گوه کوهزایی می شود. از جمله مصداق های این نظریه، گسل راندگی شمال نیشابور است. حجم زیاد رسوبات پالئوژن و نئوژن در حوضه ی پیشانی راندگی نیشابور, مانع از پیشروی گوه کوهزایی به سمت جلو (جنوب غرب) شده و در اثر نیروهای وارده، گسل خارج از توالی شمال نیشابور شروع به فعالیت می کند.

کلمات کلیدی

, تکتونیک, فرایند های سطحی, گسل خارج از توالی شمال نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022277,
author = {خادمی, محسن and قائمی, فرزین and حسینی, سیدکیوان and فرخ قائمی},
title = {زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران},
booktitle = {دومین همایش علوم زمین},
year = {2011},
location = {آشتیان, ايران},
keywords = {تکتونیک، فرایند های سطحی، گسل خارج از توالی شمال نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران
%A خادمی, محسن
%A قائمی, فرزین
%A حسینی, سیدکیوان
%A فرخ قائمی
%J دومین همایش علوم زمین
%D 2011

[Download]