آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16

عنوان : ( بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر )

نویسندگان: دکتر حسن بساک , اعظم جنتی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با بهره گیری از ادبیات تطبیقی به عنوان دانشی میان رشته ای، به بررسی جنبه-های دراماتیک (نمایشی) داستان رستم و اسفندیار از شاهنامة فردوسی و اودیسة هومر پرداخته می شود. با این که در هر دو اثر عناصر و ویژگی های دراماتیک از جمله (فضا، دکور، شخصیت، ضرباهنگ، موسیقی صحنه و...) به شکلی پـویا فعالیت می کننـد و به هـر دو داستان قابلیت نمایشی شدن را می بخشند، تفاوت های خلاقانه ای نیز در نوع بهره گیری هر یک از این دو شاعر بزرگ از عناصر دراماتیک به چشم می خورد. مقاله در پی آن است که ضمن بررسی هر یک از این دو داستان، با رویکردی تطبیقی وجوه تشابه و تفاوت جنبه های نمایشی آن دو را مورد بازکاوی و ارزیابی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, داستان رستم و اسفندیار, اودیسه, ادبیات تطبیقی, وجوه نمایشی و دراماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022315,
author = {دکتر حسن بساک and جنتی فر, اعظم},
title = {بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر},
booktitle = {آغاز هزاره دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {داستان رستم و اسفندیار، اودیسه، ادبیات تطبیقی، وجوه نمایشی و دراماتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر
%A دکتر حسن بساک
%A جنتی فر, اعظم
%J آغاز هزاره دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]