آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16

عنوان : ( تحلیل ساختارهای گفتمان مدار در"داستان رستم و اسفندیار" )

نویسندگان: اعظم جنتی فر , سرورسا رفیعزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان رستم و اسفندیار که رویاوریی دو پهلوان بزرگ را به عنوان نمایندة دو تیره و گروه تمثیل می کند، نبردی است معنوی که در واقع عالم درونی و فکری دو قهرمان را در مقابل هم قرار می دهد. مهم ترین بخش این داستان گفتگوهایی است که بین این دو پهلوان بزرگ رد و بدل می شود و هر یک از جایگاه و موقف خود سخت دفاع می کنند. با بررسی این گفتگوها از طریق تحلیل گفتمان می توان به کشف و تبیین کارکردهای فکری ـ اجتماعی فردوسی در ارتباط با متن دست یافت. در این مقاله سعی می کنیم از طریق بررسی ساختارهای گفتمان مدار که شامل مؤلفه های خاصی در متن می گردد، به کارکردهای فکری ـ اجتماعی فردوسی برسیم. رویکرد ما در این پژوهش بر اساس الگوی "هاج و کرس" و بررسی چهار ساختار گفتمان مدار: "فرایند اسم سازی، گزینش لغات و تعبیرات خاص، بهره گیری از الگوهای متفاوت جمله، به کارگیری مجهول در برابر معلوم" صورت می گیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان, ساختارهای گفتمان مدار, فردوسی, رستم, اسفندیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022316,
author = {جنتی فر, اعظم and رفیعزاده, سرورسا},
title = {تحلیل ساختارهای گفتمان مدار در"داستان رستم و اسفندیار"},
booktitle = {آغاز هزاره دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحلیل گفتمان، ساختارهای گفتمان مدار، فردوسی، رستم، اسفندیار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ساختارهای گفتمان مدار در"داستان رستم و اسفندیار"
%A جنتی فر, اعظم
%A رفیعزاده, سرورسا
%J آغاز هزاره دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]