سومین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع , 2011-05-24

عنوان : ( بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه )

نویسندگان: مهدی شنبدی , سعید زینالی هریس , مجید بنی ادم , احمد امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی به منظور تحلیل عملکرد حرارتی با استفاده از افزودن نانو لوله کربنی به سیال پایه آب دی یونیزه انجام گرفته است. آزمایشات در یک ترموسیفون دوفازی به طول 450 میلی متر و قطر 20 میلی متنر انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد با افزایش توان ورودی بازده حرارتی و عدد ناسلت افزایش پیدا می کنداما با افزایش غلظت نانوذرات بازده حرارتی و عدد ناسلت به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, ترموسیفون, نانولوله کربن, بازده حرارتی, عدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022327,
author = {شنبدی, مهدی and زینالی هریس, سعید and بنی ادم, مجید and امیری, احمد},
title = {بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه تهران, ايران},
keywords = {نانوسیال- ترموسیفون- نانولوله کربن- بازده حرارتی- عدد ناسلت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه
%A شنبدی, مهدی
%A زینالی هریس, سعید
%A بنی ادم, مجید
%A امیری, احمد
%J سومین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع
%D 2011

[Download]