پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی )

نویسندگان: سعیدرضا سبحانی پور , محمدحسین عباسپور فرد , حمیدرضا پوررضا , محسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میوه عناب بر اساس استاندارد ملی ایران به سه دسته ریز،متوسط و درشت طبقه بندی میشود که این درجه بندی یکی از عوامل مهم بازار پسندی محصول به شمار میرود در این تحقیق با استفاده از ماشین بینایی به شناسایی این دسته ها بر اساس خواص ظاهری پرداخته شد. در ابتدا عناب ها به روش دستی بر مبنای استاندارد ملی ایران به نام (عناب،ویژگیها و روشهای آزمون) جدا سازی گردید و از نظر شکل بر اساس خواص شکل شناسی (مورفولوژیکی) به کمک ماشین بینایی مورد پردازش قرار گرفته و اختلاف ظاهری این دسته ها بر اساس چند پارامتر مختلف بررسی شد. در بین کلیه خواص هندسی و 4شاخص شکلی مورد مطالعه، شاخص شکلی شماره 1 که مبتنی بر مساحت و محیط عناب ها است، بعنوان بهترین پارامتر متمایز کننده عناب مورد مطالعه مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, عناب, طبقه بندی, آنالیزشکل, خواص مورفولوژیکی, ماشین بینایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022340,
author = {سبحانی پور, سعیدرضا and عباسپور فرد, محمدحسین and پوررضا, حمیدرضا and شاکری, محسن},
title = {طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {عناب- طبقه بندی- آنالیزشکل- خواص مورفولوژیکی- ماشین بینایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی
%A سبحانی پور, سعیدرضا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A پوررضا, حمیدرضا
%A شاکری, محسن
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)
%D 2011

[Download]