محیط زیست, دوره (48), شماره (48), سال (2010-11) , صفحات (34-40)

عنوان : ( پراکنش Phrynocephalus persicus درمنتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران )

نویسندگان: رضا رمضانی , جمشید درویش , حاج قلی کمی , مهران حریری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Phrynocephalus persicus یکی از مارمولکهای خانواده Agamidae است که در فلات ایران .....

کلمات کلیدی

, فلات ایران , زیستگاه فراوانی , زنجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022354,
author = {رضا رمضانی and درویش, جمشید and حاج قلی کمی and مهران حریری},
title = {پراکنش Phrynocephalus persicus درمنتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران},
journal = {محیط زیست},
year = {2010},
volume = {48},
number = {48},
month = {November},
issn = {1152-2356},
pages = {34--40},
numpages = {6},
keywords = {فلات ایران - زیستگاه فراوانی -زنجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پراکنش Phrynocephalus persicus درمنتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران
%A رضا رمضانی
%A درویش, جمشید
%A حاج قلی کمی
%A مهران حریری
%J محیط زیست
%@ 1152-2356
%D 2010

[Download]