عدالت و سیاست , 2010-10-13

عنوان : ( بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , شکوفه سادات اشرف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث پیرامون ارتباط بین توزیع درآمد و رشد را در ادبیات توسعه اقتصادی می‏توان با بررسی نظریه‏های کوزنتس آغاز نمود.برای بررسی همبستگی بین رشد و توزیع، می‏توان مطالعات انجام شده را به دو دسته یکی اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و دیگری اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی تفکیک کرد.گروهی از اقتصاددانان بر این اعتقاد بوده‏اند که نابرابری در توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است.زیرا میل نهایی به پس‏انداز در میان گروه‏های درآمدی بالاتر بیشتر بوده، پس‏انداز حاصل امکان سرمایه‏گذاری و اشتغال را فراهم آورده موجب رشد و توسعه اقتصادی می‏گردد.گروهی دیگر اثر برابری توزیع درآمد بر رشد را مثبت می‏دانند.آنها به وضعیت کشورهای جهان سوم اشاره کرده و بیان می‏کنند که طبقه ثروتمند در این کشورها تمایل چندانی به صرفه‏جویی یا پس‏انداز و سرمایه‏گذاری مولد ندارند.همچنین سطح نازل زندگی فقرا را علت کاهش بهره‏وری اقتصادی آنان می‏دانند که موجب کند شدن رشد اقتصادی می‏شود.از طرف دیگر توزیع درآمد برابرتر، در اثر میل نهایی به مصرف بیشتر در میان گروههای درآمدی کمتر موجب افزایش تقاضای داخلی، سرمایه‏گذاری، اشتغال و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‏شود.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022372,
author = {رزمی, سید محمدجواد and اشرف زاده, شکوفه سادات},
title = {بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد},
booktitle = {عدالت و سیاست},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توزیع درآمد، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد
%A رزمی, سید محمدجواد
%A اشرف زاده, شکوفه سادات
%J عدالت و سیاست
%D 2010

[Download]