همایش مهندسی‌ کامپیوتر , 2005-05-18

عنوان : ( رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود )

نویسندگان: مجید سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود

کلمات کلیدی

رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022388,
author = {سالاری, مجید},
title = {رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود},
booktitle = {همایش مهندسی‌ کامپیوتر},
year = {2005},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود
%A سالاری, مجید
%J همایش مهندسی‌ کامپیوتر
%D 2005

[Download]