چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه پارامترهای مذکور با استانداردهای ارائه شده در مراجع نشان داد که کاربرد سیستم های آبیاری قطره ای جهت آبیاری محصولات کشاورزی با پساب، از نقطه نظر تراکم عوامل میکروبی موجود دارای محدودیت شدید است. همچنین کاربری این سیستم ها از نقطه نظر سایر پارامترهای پساب از جمله pH، غلظت جامدات محلول، غلظت مواد جامد معلق و نیز شاخص محاسبه شده LSI که معرف پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری است، با محدودیت کم تا متوسط مواجه می باشد.

کلمات کلیدی

, پساب, کشاورزی, آبیاری قطره ای, کیفیت آب, استانداردهای آب آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022395,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز and علیزاده, امین},
title = {استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پساب، کشاورزی، آبیاری قطره ای، کیفیت آب، استانداردهای آب آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%A علیزاده, امین
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]