مرتع, دوره (4), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (540-551)

عنوان : ( بوم شناسی فردی گیاه درمنه قرمز (Krasch Artemisia turanica) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: محمد فرزام , علی بزرگمهر , فریبا نوعدوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات بوم شناسی فردی منجر به فراهم آمدن اطلاعات پایه و اساسی در مورد گونه های مرتعی می شود که برای مدیریت صحیح و اصلاح مراتع ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی آت اکولوژی گونه درمنه قرمز Artemisia turanica Krasch. در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی بود. پژوهش بصورت بازدیدهای صحرایی و اندازه گیری های آزمایشگاهی در سال های 88-1387 انجام شد. بر اساس نتایج، این گیاه در دامنه ارتفاعی 1000 تا 1500 متر از سطح دریا، اراضی دشتی و گاهی مناطق تپه ماهوری، و شیب های صفر تا 60 درصد رویش دارد. رویشگاه های درمنه قرمز، در محدوده بارندگی متوسط سالانه 200 تا 300 میلی متر و دمای 8 تا 16 درجه سانتی گراد است. سازند زمین شناسی مارن، کنگلومرا و ماسه سنگ، خاک سیلتی لوم، قلیائی ضعیف با درجه شوری متوسط و فقیر از نظر ماده آلی و نیتروژن است. شروع رویش سالانه از اوایل فروردین، ظهور ساقه های گل-دار ابتدای مردادماه، بذر دهی ابتدای مهرماه است؛ ریزش بذرها در آذر و دی کامل می شود. کیفیت علوفه از ابتدا به انتهای فصل رشد کاهش می یابد؛ که این تغییر بصورت کاهش میزان پروتئین و افزایش ADF، NDF و ماده خشک نمودار می شود. در ماههای آذر و دی، مقدار انرژی متابولیسمی درمنه قرمز کمتر از حد بحرانی (Mj/kg 8) است؛ لذا این گیاه به تنهایی نمی تواند جیره غذایی کاملی را برای دام در مراتع قشلاقی تامین کند. در مقابل، پروتئین بالا، خوشخوراکی بیشتر و مقاومت به خاک هایشور از نقاط قوت گیاه درمنه قرمز نسبت به سایر گونه های درمنه در استان خراسان شمالی است.

کلمات کلیدی

, Artemisia turanica, درمنه قرمز, اقلیم, مرتع, کیفیت علوفه, فنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022402,
author = {فرزام, محمد and علی بزرگمهر and فریبا نوعدوست},
title = {بوم شناسی فردی گیاه درمنه قرمز (Krasch Artemisia turanica) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی},
journal = {مرتع},
year = {2011},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-0891},
pages = {540--551},
numpages = {11},
keywords = {Artemisia turanica، درمنه قرمز، اقلیم، مرتع، کیفیت علوفه، فنولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بوم شناسی فردی گیاه درمنه قرمز (Krasch Artemisia turanica) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی
%A فرزام, محمد
%A علی بزرگمهر
%A فریبا نوعدوست
%J مرتع
%@ 2008-0891
%D 2011

[Download]