مطالعات تاریخی, شماره (6), سال (2005-3) , صفحات (103-153)

عنوان : Sufi Perceptions of Clerical Power in Late 11th/17th Century Iran: The Portrayal of Mulla Muhammad Tahir al-Qummi in Two Sufi Diatribes ( برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه )

نویسندگان: کیومرث قرقلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، با استناد به اطلاعات موجود در دو رساله جدلی صوفیانه از محمد مومن طبیب حسینی تنکابنی، با عناوین تبصره المومنین و فتوح المجاهدین، می کوشد کارنامه و فعالیتهای ملا محمد طاهر قمی، شیخ الاسلام قم در زمان شاه سلیمان صفوی، را تدوین و بررسی کند.

کلمات کلیدی

برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102243,
author = {قرقلو, کیومرث},
title = {Sufi Perceptions of Clerical Power in Late 11th/17th Century Iran: The Portrayal of Mulla Muhammad Tahir al-Qummi in Two Sufi Diatribes},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2005},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-1537},
pages = {103--153},
numpages = {50},
keywords = {برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Sufi Perceptions of Clerical Power in Late 11th/17th Century Iran: The Portrayal of Mulla Muhammad Tahir al-Qummi in Two Sufi Diatribes
%A قرقلو, کیومرث
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2005

[Download]