اولین همایش ملی زمین شناسی ایران , 2011-05-25

عنوان : ( تعیین محیط رسوبی توالی های نئوژن در نواحی جنوب غرب روستای مزدوران و روستای تبادکان در شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: وحید سعادت مهری , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه کپه داغ یکی از واحد های زمین شناسی درشمال شرق ایران می باشد که شامل بخش مرزی ایران – ترکمنستان و ایران – افغانستان است. در این مطالعه رسوبات نئوژن در دو ناحیه، جنوب غرب روستای مزدوران و روستای تبادکان انتخاب گردید. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی در برش جنوب غرب مزدوران منجر به تفکیک 4 رخساره آواری شد. لیتولوژی این برش ماکروکنگلومرا، میکرو کنگلومرا، تناوب ماسه سنگ شیل و در آخر شیل با میان لایه ژیپسی را شامل می شود. با توجه به خصوصیات پتروگرافی از جمله گریددبد درکنگلومراها، لامیناسیون مورب، طبقات فلاسر، قالب وزنی، لامیناسیون افقی، ریپل مارک متقارن و وجود فرامینیفرهای بنتیک آگلوتینه خاص (با درصد بالا) ،محیط رسوبی این برش یک محیط خلیج دهانهای می باشد. همچنین پتروگرافی برش تبادکان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. که از قاعده تا رأس شامل شیل با میان لایه ژیپسی، ماسه سنگ قرمز، ماسه سنگ خاکستری و کنگلومرا را می شود . با توجه به خصوصیات پتروگرافی دیده شده این برش محیط دلتایی در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی

, محیط رسوبی, نئوژن, حوضه کپه داغ, روستای مزدوران, روستای تبادکان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022499,
author = {سعادت مهری, وحید and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تعیین محیط رسوبی توالی های نئوژن در نواحی جنوب غرب روستای مزدوران و روستای تبادکان در شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {اولین همایش ملی زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, ايران},
keywords = {محیط رسوبی، نئوژن، حوضه کپه داغ، روستای مزدوران، روستای تبادکان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین محیط رسوبی توالی های نئوژن در نواحی جنوب غرب روستای مزدوران و روستای تبادکان در شرق حوضه کپه داغ
%A سعادت مهری, وحید
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]