نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris ) در استان زنجان )

نویسندگان: ملیحه قنبری مطلق - دانشجو , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , مینا ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris ) در استان زنجان

کلمات کلیدی

, لوبیا , عملکرد , تاریخ کاشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022522,
author = {ملیحه قنبری مطلق - دانشجو and راستگو, مهدی and مجید پوریوسف and مینا ابراهیمی},
title = {اثر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris ) در استان زنجان},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوبیا - عملکرد - تاریخ کاشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris ) در استان زنجان
%A ملیحه قنبری مطلق - دانشجو
%A راستگو, مهدی
%A مجید پوریوسف
%A مینا ابراهیمی
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]