پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی, سال (2006-12)

عنوان : A Chronological Survey on Formality of Shiite in Ilkhanid Period ( بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سال‏شمار رسمی شدن تشیّع در عصرحکومت ایلخانان چکیده رونق و گسترش تشیّع از مهم‏ترین تحولات تاریخی ایران در دوره حکومت مغولان در ایران و نیز مرحله‏ای تعیین کننده در سیر تاریخ تشیّع به‏شمار می‏آید. آن چنان‏که می‏توان آن را سرآغازی تازه و یا نقطه عطفی با اهمیت در روندی دانست که سرانجام به رسمیّت ماندگار تشیّع در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران در دوره صفوی و پس از آن انجامید. در میان تمامی تکاپوهای شیعی در این دوره شیعه شدن سلطان محمد اولجایتو هشتمین ایلخان مغول و تصمیم او برای رسمی کردن این مذهب بیش از همه توجه مورخان و محققان را به خود جلب کرده است. به همین جهت پرداختن به ابعاد این رویداد می‏تواند به روشن‏تر شدن کلیّت تاریخ تشیّع در این زمان کمک کند. یکی از مسایل مبهم و مورد اختلاف مورخان و پژوهشگران در این زمینه تعیین مدت شیعه بودن اولجایتو و رسمیت داشتن این مذهب در زمان فرمانروایی اوست. یک راه برای رفع یا کاستن از این ابهامات و اختلافات و دست‏یابی به یک محدوده زمانی مشخص در این مورد، دسته‏بندی روایات تاریخی و تحلیل‏های گوناگون و ارزیابی هریک از آن‏ها و سپس ارائه یک جمع‏بندی از آن‏هاست. مقاله حاضر براساس این دیدگاه نوشته شده است.

کلمات کلیدی

, تشّیع, ایلخانان, اولجایتو, تاج الدین آوجی, دین رسمی, منابع ایرانی, منابع مملوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102257,
author = {عباسی, جواد},
title = {A Chronological Survey on Formality of Shiite in Ilkhanid Period},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2006},
month = {December},
issn = {1735-4528},
keywords = {تشّیع،ایلخانان،اولجایتو،تاج الدین آوجی،دین رسمی،منابع ایرانی،منابع مملوک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A Chronological Survey on Formality of Shiite in Ilkhanid Period
%A عباسی, جواد
%J پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی
%@ 1735-4528
%D 2006

[Download]