مهاجرت , 2010-11-06

عنوان : ( بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 )

نویسندگان: حمید شایان , جعفر نصیری المه جق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه مهاجرت به دلیل تبدیل آن از حالت پدیده ای اجتماعی به مساله ای اجتماعی اهمیت زیادی دارد. اهداف ...

کلمات کلیدی

, مهاجرت , روستاهای مهاجرپذیر, پیامدهای مهاجرت, نظارت و کنترل , کلان شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022574,
author = {شایان, حمید and نصیری المه جق, جعفر},
title = {بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85},
booktitle = {مهاجرت},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاجرت ،روستاهای مهاجرپذیر، پیامدهای مهاجرت،نظارت و کنترل ،کلان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85
%A شایان, حمید
%A نصیری المه جق, جعفر
%J مهاجرت
%D 2010

[Download]