مشهد پژوهی, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (25-47)

عنوان : ( ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری )

نویسندگان: محمد قربانی , رضا حیدری کمال آبادی , حمیدرضا کریمویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی رضایت شهروندان از شبکه اتوبوس رانی در مناطق چهارگانه اتوبوس رانی مشهد می باشد که در سال 1388 با تکمیل 208 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده از الگوی‎ تحلیل تمایزی صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در منطقه دو (با کمترین میزان رضایتمندی) کیفیت گرمایشی و سرمایشی اتوبوس ها بیشترین اهمیت را در افزایش رضایتمندی شهروندان نسبت به سایر مناطق دارد. بطور کلی، نظم اتوبوس ها در ورود و خروج به ایستگاه ها، کافی بودن تعداد اتوبوس ها و باجه‎ها و تعداد بلیط ها، مسیرهای انتخاب شده توسط شرکت واحد و اطلاع‎رسانی در مورد تغییر خطوط، کیفیت اتوبوس ها (نظافت و سالم بودن صندلی ها) و خدمات ناشی از اتوبوس رانی، رعایت اصول رانندگی و نحوه برخورد رانندگان اتوبوس سبب ایجاد تمایز در مناطق چهارگانه اتوبوس رانی می شود به نحوی که با برنامه ریزی بر این مؤلفه ها می توان رضایت شهروندان را ارتقاء داد.

کلمات کلیدی

, شاخص رضایتمندی, حمل ونقل, تحلیل تمایزی چندگانه, کارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022618,
author = {قربانی, محمد and حیدری کمال آبادی, رضا and حمیدرضا کریمویی},
title = {ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5826},
pages = {25--47},
numpages = {22},
keywords = {شاخص رضایتمندی، حمل ونقل، تحلیل تمایزی چندگانه، کارایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری
%A قربانی, محمد
%A حیدری کمال آبادی, رضا
%A حمیدرضا کریمویی
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2011

[Download]