سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی )

نویسندگان: رحمن صادقی بوگر , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی جریان دوفازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال به منظور پیش بینی رژیم حاکم بر جریان صورت گرفت. در جریان دوفازی درون میکروکانال ها دو شکل عمده جریان وجود دارد؛ در یک حالت دو جریان به صورت موازی حرکت می کنند و در حالت دیگر دو جریان به صورت راه راه مسیر را طی می کنند. با توجه به اینکه انتقال جرم از طریق نفوذ بین دو فاز صورت می گیرد، میزان انتقال جرم ارتباط مستقیمی با سطح تماس دو سیال دارد. برای مورد خاص آب و گازوئیل مشاهده شد که جریان دوفازی به صورت موازی حرکت می کند که این نتیجه با مشاهدات آزمایشگاهی نیز مطابقت داشت.

کلمات کلیدی

, میکروکانال, جریان دوفازی, گوگردزدایی, میکروارگانیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022627,
author = {صادقی بوگر, رحمن and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروکانال، جریان دوفازی، گوگردزدایی، میکروارگانیسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی
%A صادقی بوگر, رحمن
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]