دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور )

نویسندگان: حسن محمدنژاد , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 55 کیلومتری شمال غرب نیشابور در استان خراسان رضوی واقع شده است. محدوده تونل زاک در شرق- شمال شرقی معدن فیروزه نیشابور قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه به سه دسته ی واحدهای آتشفشانی، نیمه عمیق و برشها قابل تقسیم است. واحدهای آتشفشانی شامل تراکیت، بیوتیت تراکیت، هورنبلندآندزیت، لاتیت، بیوتیت لاتیت و لاتیت آندزیت هستند. واحدهای نیمه عمیق شامل مونزودیوریت پورفیری، مونزونیت پورفیری، سینیت پورفیری و دیوریت پورفیری هستند. واحدهای برشی شامل برشهای آتشفشانی، هیدروترمال و گسلی هستند. این واحدها تحت تاثیر آلتراسیون های سیلیسی، سیلیسی- کربناتی، سیلیسی- آرژیلیکی، پروپلیتیک متوسط، کربناتی، کربناتی ضعیف- پروپلیتیک، کربناتی- ژاروسیتی، آرژیلیکی- کربناتی، ژاروسیتی، ژاروسیتی- آرژیلیکی و ژاروسیتی- آرژیلیکی- سیلیسی قرار گرفته اند. براساس ترکیب کانی شناختی و پذیرفتاری مغناطیسی اندازه گیری شده، توده های نفوذی نیمه عمیق و واحدهای آتشفشانی کمتر آلتره منطقه مربوط به سری مگنتیت (نوع اکسیدان) با دامنه پذیرفتاری SI 5-10×50 تا SI 5-10×474 هستند. کانی سازی هیپوژن و زون اکسیدان به صورت رگچه ای و پراکنده در واحدهای آتشفشانی و هم در توده های نیمه عمبق مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, آلتراسیون, تونل زاک معدن فیروزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022655,
author = {محمدنژاد, حسن and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، آلتراسیون، تونل زاک معدن فیروزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور
%A محمدنژاد, حسن
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]