دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( کانی سازی و ژئوشیمی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) معدن فیروزه نیشابور (محدوده اکتشافی تونل زاک) )

نویسندگان: حسن محمدنژاد , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه در 55 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی واقع شده است. تونل زاک در قسمت شرق- شمال شرقی معدن قرار دارد. سنگ های منطقه را می توان به سه دسته ی آتشفشانی، توده های نفوذی نیمه عمیق و برش تقسیم کرد. زون های آلتراسیون سیلیسی، سیلیسی- کربناتی، کربناتی، ژاروسیتی، پروپلیتیک متوسط، کربناتی- ژاروسیتی، آرژیلیکی- کربناتی و ژاروسیتی- آرژیلیکی این واحدهای سنگی را تحت تاثیر قرار داده اند. کانی سازی طی دو مرحله اولیه و ثانویه صورت گرفته است. کانی-سازی اولیه شامل اسپکیولاریت، مگنتیت و پیریت است که به صورت افشان، استوک ورک و برش هیدروترمالی دیده می شود. کانی سازی ثانویه شامل فیروزه، هماتیت و گوتیت می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی در منطقه در دو بخش ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای و ژئوشیمی خرده سنگی انجام شد. میزان فراوانی عناصر در نمونه های رسوب آبراهه ای بدین قرار است: Cu(ppm)=22-172, Pb(ppm)=24-106, Ni(ppm)= 67-100, Co(ppm)= 19-32, Zn(ppm)= 65-237. میزان فراوانی عناصر در نمونه های خرده سنگی به این صورت است: Cu(ppm)=8-464, Pb(ppm)=13-80, Zn(ppm)=7-452, Co(ppm)=4-140, Ni(ppm)=3-36, Au(ppb)=1-73, Ag(ppm)=0.2-379, Bi(ppm)=27-102, Mo(ppm)= 8-776 بیشترین آنومالی عنصر مس مربوط به آلتراسیون سیلیسی- آرژیلیکی- کربناتی و واحد سنگی لاتیت می باشد. بیشترین آنومالی عنصر مولیبدن مربوط به آلتراسیون کربناتی و واحد سنگی سینیت پورفیری می-باشد. بیشترین آنومالی عنصر طلا مربوط به آلتراسیون کربناتی- ژاروسیتی و واحد برش گسلی است. بیشترین میزان عنصر نقره با توده ی نیمه عمیق سینیت پورفیری و با آلتراسیون کربناتی همراه است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, ژئوشیمی, معدن فیروزه, زاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022656,
author = {محمدنژاد, حسن and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی و ژئوشیمی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) معدن فیروزه نیشابور (محدوده اکتشافی تونل زاک)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {کانی سازی، ژئوشیمی، معدن فیروزه، زاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و ژئوشیمی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) معدن فیروزه نیشابور (محدوده اکتشافی تونل زاک)
%A محمدنژاد, حسن
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]