دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحد های آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: اکبر اسفندیارپور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه نیشابور در 55 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل انواع ولکانیکی (تراکیت، هورنبلند تراکیت، آندزیت، لاتیت، لاتیت آندزیت، بیوتیت لاتیت و هورنبلند لاتیت آندزیت)، نیمه عمیق (دیوریت پورفیری) و برش ها (آتشفشانی، هیدروترمال و گسلی) می باشد. توده دیوریت پورفیری بواسطه داشتن کانی سازی افشان و استوک ورک کوارتز- سولفیدی می تواند یکی از سنگ های منشاء کانی سازی منطقه باشد. این واحد ها تحت آلتراسیون آرژیلیکی، سیلیسی، سیلیسی- آرژیلیکی، کربناتی، تورمالینی، سیلیسی پروپلتیک ضعیف و سیلیسی-کربناتی قرار گرفته اند. پذیرفتاری مغناطیسی نمونه های، سنگی آتشفشانی و نفوذی کمتر آلتره منطقه، از SI 5-10×50 تا SI 5-10×255 می باشد. بنابراین از نظر سری ماگمایی سنگ های منطقه از نوع سری مگنتیتی (اکسیدان) می باشند. کانی سازی افشان و استوک ورک سولفیدی و اکسیدی هیپوژن و ثانویه، از جمله فیروزه همراه با واحد های آتشفشانی و نفوذی دیده می شود.

کلمات کلیدی

, پتروگرافی, آلتراسیون, فیروزه نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022658,
author = {اسفندیارپور, اکبر and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحد های آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {پتروگرافی، آلتراسیون، فیروزه نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحد های آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور
%A اسفندیارپور, اکبر
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]