دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن )

نویسندگان: مجتبی تقوی سبزواری , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 35 کیلومتری شمال غربی بردسکن و در زون ساختاری تکنار قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای سازند تکنار، که عبارتند از کلریت سرسیت شیست و متا گابرو – دیوریت است، و توده های گرانیتوئیدی پرکامبرین شامل متا هورنبلند کوارتز مونزونیت پورفیری، متا کوارتز سینیت پورفیری و متا کوارتز مونزونیت پورفیری که در سازند تکنار نفوذ نموده اند می باشد. همچنین آمیزه رنگین که مربوط به محدوده زون سبزوار در شمال منطقه دیده می شود. زون های اصلی آلتراسیون در منطقه در ارتباط با توده های گرانیتوئیدی است و شامل زون سیلیسی ‒ سرسیت ± کلریتی، زون سیلیسی ‒ کلریتی ± سرسیتی، زون سیلیسی شدید ± سرسیتی، زون سیلیسی - اکسید آهن و زون سیلیسی - سرسیتی - کلریتی ± بیوتیت ثانویه می باشد. کانی سازی به سه صورت در واحدهای سازند تکنار، کانی-سازی در توده های گرانیتوئیدی و رگه ای مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, آلتراسیون, بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022659,
author = {تقوی سبزواری, مجتبی and مظاهری, سیداحمد and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، آلتراسیون، بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن
%A تقوی سبزواری, مجتبی
%A مظاهری, سیداحمد
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]