دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مجتبی تقوی سبزواری , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال غربی شهر انابد در استان خراسان رضوی واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل واحدهای سازند تکنار (کلریت سرسیت شیست، سرسیت شیست و متا گابرو- دیوریت)، توده های نفوذی پرکامبرین و آمیزه رنگین است. سه مدل کانی سازی در محدوده مطالعاتی مشاهده شد که شامل کانی سازی در واحدهای سازند تکنار، کانی سازی در توده های گرانیتوئیدی و کانی سازی رگه ای می باشد. کانی سازی در واحدهای سازند تکنار بصورت پیریت افشان و رگچه های پیریت است، در گرانیتوئیدها نیز بصورت پیریت افشان است. کانی سازی در رگه ها شامل پیریت و اسپیکیولاریت است. در نمونه های ژئوشیمی آبراهه ای ناهنجاری هایی از عناصر طلا (ppb 22 )، نقره (ppb 97)، روی (ppm 7/177) و سرب (ppm 9/95) در آبراهه های محدوده مورد مطالعه دیده می شود. در نمونه های ژئوشیمی خرده سنگی بیشترین مقدار عناصر سرب، روی و نقره به ترتیب ppm81/2630، ppm 8/2153 و ppb 3378 است و مربوط به نمونه های برداشت شده از زون سیلیسی – اکسید آهن در واحد متا کوارتز مونزونیت پورفیری است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, ژئوشیمی, انابد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022661,
author = {تقوی سبزواری, مجتبی and مظاهری, سیداحمد and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {کانی سازی، ژئوشیمی، انابد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی
%A تقوی سبزواری, مجتبی
%A مظاهری, سیداحمد
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]