دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پردازش تصاویر ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی یکی از روشهای مفید، آسان و کم هزینه در بارزسازی زونهای آلتراسیون (به تفکیک کانیهای شاخص زونها) در مرحله پی جویی است که با تلفیق آن با نقشه زمین شناسی و اطلاعات ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای می توان موقعیت و انواع کانی سازیهای احتمالی منطقه را تشخیص داد. تلفیق اطلاعات در شمال شرقی بیرجند وجود سه نوع کانی سازی احتمالی را در منطقه نشان می دهد که عبارتند از:1) شواهد آلتراسیون وسیع آرژیلیک، آلونیتی، سرسیتیک و سیلیسی در واحد داسیتی (غرب محدوده) و زون بندی آنها و ناهنجاری مس، سرب و روی، بخشهای فوقانی یک سیستم مس پورفیری را تداعی می کند، 2) حضور آلتراسیونهای سیلیسی، سرسیتیک و پروپلیتیک با روند نسبتاً خطی و زون بندی آن در سنگهای رسوبی (شرق محدوده) و ناهنجاری بالای مس، سرب و روی از منطقه می تواند نشانگر حضور یک کانی سازی رگه ای پلی متال بزرگ در این ناحیه باشد. بارزشدن هماتیت در مرکز آن حضور کانیهای سولفیدی اکسید شده را تایید می کند و 3) احتمال کانی-سازی اپی ترمال کم سولفید کوچک در زون گسلی با توجه به آلتراسیونهای سیلیسی- پروپلیتیک و روند خطی آن در واحد داسیتی شمال غرب محدوده. حضور هماتیت نشاندهنده اکسیداسیون کانیهای سولفیدی است. تایید حضور سه کانی سازی مذکور نیاز به بررسیهای صحرایی و تهیه نقشه های دقیق زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و برداشت نمونه های لیتوژئوشیمیایی دارد.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, پردازش ماهواره, بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022663,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، پردازش ماهواره، بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]