دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: علیرضا غیاثوند , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه واقع در کمربند آتشفشانی -نفوذی شمال غرب نیشابور به سن ائوسن میانی تا میوپلیوسن است. از نظر ساختاری جزء زون بینالود است. انواع آلتراسیون سیلیسی، آرژیلیک، پروپیلیتیک، سرسیتی، کلریتی، آلونیتی، کربناتی، هماتیتی و در بعضی قسمتها اپیدوتی شدن در سنگهای منطقه دیده می شود. ذخایر فیروزه در داخل گدازه های حدواسط تا اسیدی تراکیت، تراکی آندزیت و آندزیت قرار گرفته است. گسلهای اصلی منطقه را تحت تأثیر قرار داده اند و ژنز فیروزه مرتبط با فرآیندهای ساختاری حاکم بر منطقه است. فیروزه آخرین فاز کانه زایی است. شواهد موجود نشانگر احتمال حضور کانی سازی مرتبط با سیستم پورفیری در اعماق است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, کانی زایی, شمال غرب نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022667,
author = {غیاثوند, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، کانی زایی، شمال غرب نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور
%A غیاثوند, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]