دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد جنوب بیرجند )

نویسندگان: علی عسکری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده معدنی طلای هیرد در استان خراسان جنوبی و در جنوب بیرجند واقع شده است. این محدوده در حاشیه شرق ـ شمال شرق پهنه لوت و در مجاورت زون فلیش شرق ایران قراردارد. واحدهای رسوبی ژوراسیک و کرتاسه قدیمی ترین واحدهای چینه شناسی منطقه بوده و توالی آتشفشانی- رسوبی ترشیاری بر روی آنها قرار گرفته است. مجموعه سنگی فوق تحت نفوذ و تاثیر توده های نفوذی اسیدی تا بازیک واقع شده اند. کانی سازی طلا به صورت جانشینی، پراکنده، رگه-رگچه ای، توده ای و برشی در ارتباط با توده نفوذی احیایی محدوده اکتشافی و با فواصل مختلف نسبت به آن تشکیل شده است. مطالعات زمین شناسی، کانه زایی، پتروگرافی، کانی شناسی و دگرسانی کانسار طلای هیرد و مقایسه مشخصات آن با ویژگی های ذخایر طلای شناخته شده در سطح جهان، نشان می دهد که این کانسار از نوع ذخایر طلای مرتبط با توده های نفوذی احیایی (RIRGS) می باشد. از آنجا که بیشترین ذخیره طلا در این سیستمها در سقف استوک های گرانیتوئیدی احیایی کانه ساز و در سنگهای هورنفلسی مجاور شکل می گیرد، اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP –RS بر روی توده و نواحی همجوار پیشنهاد و اجرا گردید. تلفیق داده های ژئوفیزیکی با نقشه زمین شناسی1:1000 محدوده اکتشافی و اطلاعات حاصل از مطالعات سطحی و عمقی منطقه، دلالت بر کانی سازی گسترده ای در حاشیه توده نفوذی و سنگهای دربرگیرنده دارد. با توجه به همراهی پیروتیت با کانی سازی طلا، انجام اکتشافات ژئوفیزیکی به روش مگنتومتری در مناطق دارای ناهنجاریIP، حفر گمانه های اکتشافی بر روی ناهنجاریهای ژئوفیزیکیIP و پیشنهاد جهت گسترش اکتشافات ژئوفیزیکی در بخش جنوب و جنوب شرق محدوده اکتشافی از نتایج این تحقیق است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, کانی سازی, ژئوفیزیک, هیرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022669,
author = {عسکری, علی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد جنوب بیرجند},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، کانی سازی، ژئوفیزیک، هیرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد جنوب بیرجند
%A عسکری, علی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]