دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( مدل سازی احتمال رخداد کانه زایی تیپ منطقه طاهر آباد با استفاده از داده های زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیکی )

نویسندگان: علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واحدهای رخنمون یافته در چهارگوش طاهرآباد اغلب واحدهای آذرآواری و گدازه های حدواسط هستند که توده های نیمه عمق در آا نفوذ کردهاند که عمدتا دگرسانی سیلیسی-سرسیتی-کلریتی )به طور محدود آرژیلیک و اکسید آهن) نشان میدهند. تودههای نفوذی عمدتا با ماهیت کالک آلکالن غنی از پتاسیم تا شوشونیتی هستند ،I تیپ همچنین وجود رخدادهای کانه زایی مس رگه ای همراه با اسپکیولاریت مستعد IOCG شواهدی هستند که این منطقه را جهت کانه زایی تیپ مینماید. با استفاده تلفیق داده های زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک و با استفاده از روش های مبتنی بر دانش پتانسیل یابی معدنی (روش فازی و همپوشانی شاخص) مناطق مستعد کانه زایی این تیپ در منطقه مشخص گردیده است.

کلمات کلیدی

, طاهر آباد, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022670,
author = {نجفی, علی and کریم پور, محمدحسن and مجید قادری},
title = {مدل سازی احتمال رخداد کانه زایی تیپ منطقه طاهر آباد با استفاده از داده های زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیکی},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {طاهر آباد، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی احتمال رخداد کانه زایی تیپ منطقه طاهر آباد با استفاده از داده های زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیکی
%A نجفی, علی
%A کریم پور, محمدحسن
%A مجید قادری
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]