دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران) )

نویسندگان: ملیحه نخعی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال شرقی بلوک لوت، جنوب شرق معدن قلعه زری و در نقشه زمین شناسی 1:100000 بصیران قرار گرفته است. در این بخش سنگهای نفوذی و نیمه نفوذی ترشیری در سنگهای ولکانیک ائوسن - الیگوسن نفوذ نموده اند. اسکارن آهن در سنگ آهکهای پالئوسن تشکیل گردیده است. مطالعات پتروگرافی نشان داد که سنگهای مورد مطالعه شامل دیوریت، دیوریت پورفیری، مونزودیوریت، مونزودیوریت پورفیری،گرانودیوریت و گرانودیوریت پورفیری می باشد. سنگ های مورد مطالعه بر پایه نمودارهای عناصر اصلی در محدوده دیوریت و گرانودیوریت قرار می گیرند. از نظر شاخص آلومینیوم، گرانودیوریت ها از نوع اشباع از آلومینیوم و دیوریت ها متا آلومین می باشند. بر اساس پذیرفتاری مغناطیسی، دیوریت ها وابسته به سری مگنتیت و گرانودیوریت ها وابسته به سری ایلمنیت هستند. توده های سری مگنتیت عامل اسکارن زایی و کانی سازی آهن بوده و توده های سری ایلمنیت برای کانی سازی قلع و تنگستن پتانسیل دارند. مگنتیت مهم ترین و فراوانترین کانه اکسیدی منطقه است که بیشتر در مرحله اسکارن پسرونده و از دگرسانی آندرادیت تشکیل شده است. پیریت و به مقدار جزئی کالکوپیریت از پاراژنزهای مگنتیت می باشند که بعد از تشکیل مگنتیت به وجود آمده اند.

کلمات کلیدی

, اسکارن, بیشه, خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022672,
author = {نخعی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {اسکارن، بیشه، خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران)
%A نخعی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]