دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار) )

نویسندگان: ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه معدنی هلاک آباد در استان خراسان رضوی در30 کیلومتری جنوب سبزوار واقع شده است. بازالت، آندزیت و هورنبلند آندزیت قدیمی ترین مجموعه رخنمون یافته در منطقه مورد مطالعه است. مونزونیت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزودیوریت، کوارتز-مونزونیت و هورنبلند کوارتز مونزودیوریت در سنگهای ولکانیکی نفوذ کرده اند. تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی یکی از روش هایی است که می تواند به آشکارسازی الگوهای اکتشافی در درون مجموعه ای از متغیرها کمک کند. این روش جهت مشخص کردن تغییرات ژئوشیمیایی در منطقه هلاک آباد مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل مولفه های اصلی نمونه های ژئوشیمی آبراهه ای منطقه هلاک آباد، تغییرات عناصر را بطور کلی در پنج مولفه مشخص می نماید. نتایج بررسیها حاکی از آن است که مولفه اول در مورد عناصر Cu, Zn, Co, V و همچنین Sr, Cs, Li و Th وزن (بار) مثبت و عناصر Ba, Rb, Nb, Pb و نیز نیکل-کروم وزن منفی نشان می دهد. مولفه دوم برای عناصر Rb, Sr, Th, Ba وزن منفی و برای سایر عناصر وزن مثبت دارد. همراهی روی با سرب و فلوئور می تواند گویای نوع دیگری از پاراژنز کانیایی در منطقه باشد. مولفه PC3 وزن مثبتی برای عناصر Ni, Zn, Cr, Co دارد. محدوده مقادیر بالای مولفه دوم با محدوده های دگرسانی گرمابی و توده های ساب ولکانیک منطقه همبستگی بالایی نشان می دهند. تحلیل مولفه های اصلی در ناحیه هلاک آباد نشان داد که حداقل در مورد عناصر مس و روی دو تیپ همراهی عناصر کانه ساز مطرح است

کلمات کلیدی

, تحلیل مولفه های اصلی, ژئوشیمی, دگرسانی, سبزوار, هلاک آباد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022675,
author = {قورچی روکی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {تحلیل مولفه های اصلی، ژئوشیمی، دگرسانی، سبزوار، هلاک آباد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار)
%A قورچی روکی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]