دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه ، در استان خراسان رضوی و در شرق ایران قرار گرفته است. واحدهای سنگی شامل سنگهای آذرآواری همانند ایگنمبریت ، آگلومرا ، توف اسیدی ، سنگهای آتشفشانی شامل ریولیت، داسیت و تراکیت (سنوزوئیک) و رخساره های شیل و ماسه سنگ شمشک (ژوراسیک میانی) است. اعمال روش نقشه بردار زاویه طیفی به بارزسازی کانی های دگرسانی های مختلف در منطقه منجر گردید. بیشترکانی ها، نظیرکائولینیت، ایلیت، پیروفیلیت، کلریت، اپیدوت وکوارتز که در دگرسانی های آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته و پروپیلیتیک و سیلیسی یافت می‌شوند، با پردازش تصاویر آستر شناسایی شدند. بر اساس نتایج تجزیه شیمیایی رسوبات رودخانه، برخی عناصر مانند باریم بین 328 تا ppm1160، سرب 17 تا ppm301 ، مس 19 تا ppm 35، آنتیموان 0 تا ppm 38 و روی بین 45 تا ppm133 آنومالی نشان می دهند. ویژگی واحدهای سنگی به لحاظ ترکیب و سن، وجود دگرسانیهای متنوع و گسترده و آنومالی عناصر مس، روی، آنتیموان، سرب و باریم در رسوبات رودخانه ای، توجه بیش از پیش به این منطقه را طلب می کند.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, گناباد, کائولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022676,
author = {زیرجانی زاده, صدیقه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {کانی سازی، گناباد، کائولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی)
%A زیرجانی زاده, صدیقه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]