دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام )

نویسندگان: جمال قوی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , مجید قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده گرانیتوئیدی تربت جام با سرشتی اسیدی مهمترین جلوه ماگماتیسم مزوزوئیک در شمال شرق ایران و در مزر زون ساختمانی ایران مرکزی و کپه داغ می باشد، این توده باروندی شمال باختری، جنوب خاوری در داخل نهشته های شیلی زغال دار، سیلتستونی و ماسه سنگی سازند میانکوهی با سن تریاس بالایی نفوذ کرده و آنها را در اطراف و تا فواصل چند ده متر به هورنفلس دگرگون کرده است. بخشی از مطالعات صحرایی- اکتشافی جهت ارزیابی توان کانی سازی فلزی این توده و در حاشیه شمالی آن منجر به شناسایی 3 بخش کانی سازی و در ارتباط نزدیک با توده های نفوذی گردید. نمونه برداری سطحی از زون های دگرسان و مینرالیزه و مطالعـات پتروگرافی،کانه نگاری و تجزیه شیمیایی، نتایج جالب توجهی مبنی بر حضورکانه طلا و کانه های سولفیدی، نظیر پیریت، کاککوپیریت، آرسنوپیریت، و مقـادیر قابل ملاحظه از عنـاصر طلا (ppb14000<)، آرسنیک (6%<) و مس (2%>) را در شمال و غرب پهنه مورد مطالعه را نشان داده است. توده های نفوذی مناسب با طیف سنگ شناسی دیوریت تا گرانیت به اهمیت اکتشافی این ناحیه افزوده است و موید توان بالقوه این منطقه از دیدگاه طلا می باشد.

کلمات کلیدی

گرانیتوئید؛ تریاس؛ طلا؛ آرسنوپیریت؛ کپه داق؛ تربت جام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022677,
author = {قوی, جمال and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and مجید قادری},
title = {کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {گرانیتوئید؛ تریاس؛ طلا؛ آرسنوپیریت؛ کپه داق؛ تربت جام.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام
%A قوی, جمال
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A مجید قادری
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]