دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس )

نویسندگان: مجید حافظ دربانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , علیرضا مظلومی بجستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی گزو، در فاصله 65 کیلومتری جنوب شرق شهر طبس و در بخش جنوبی رشته کوه شتری قرار می گیرد. نفوذ توده های نیمه عمیق شامل مونزونیت پورفیری، بیوتیت هورنبلند دیوریت پورفیری، بیوتیت پیروکسن مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند دیوریت پورفیری، هورنبلند مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند مونزونیت پورفیری و پیروکسن دیوریت پورفیری، به سن کرتاسه فوقانی(؟)، به داخل سنگهای کربناته سازند شتری به سن تریاس نفوذ نموده اند، عامل کانی سازی مس در منطقه می باشند. توده های نفوذی تحت تاثیر آلتراسیونهای کوارتز- سرسیت±پیریت شدید، سیلیسی-سرسیتی متوسط، پروپلیتیک شدید، سیلیسی- پروپلیتیک متوسط و در بعضی نقاط تحت تاثیر سیلیسی شدن شدید قرار گرفته اند. آلتراسیون کوارتز- سرسیت± پیریت شدید، به عنوان مهمترین آلتراسیون در توده های ساب ولکانیک منطقه محسوب می شود. واحد کربناته در اطراف توده ها تحت تاثیر آلتراسیون سیلیسی قرار گرفته و در بعضی نقاط اسکارنی شده است. بر اساس اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی توده های کمتر آلتره شده، پذیرفتاری آنها بین 5- 10×50 تا SI5-10× 1683 تغییر می کند که بر این اساس توده ها جزء سری مگنتیت طبقه بندی می شوند. زون گوسان وسیعی در نتیجه اکسید شدن کانیهای سولفیدی شامل پیریت و کالکوپیریت، هم در توده های نفوذی و هم در واحدهای کربناته دیده می شود. بافت کانی سازی عمدتا استوک ورک و افشان است. شواهد نشان می دهد که کانی سازی منطقه احتمالا ازنوع مس پورفیری و اسکارن مرتبط با آن است که نیاز به بررسی دقیق تر دارد.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, آلتراسیون, گزو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022680,
author = {حافظ دربانی, مجید and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and علیرضا مظلومی بجستانی},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {زمین شناسی، آلتراسیون، گزو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس
%A حافظ دربانی, مجید
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A علیرضا مظلومی بجستانی
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]