سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2011-04-20

عنوان : ( زنان ، امنیت وحمل ونقل شهری )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , سمیه عبدالهی , نعیمه ترکمن نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته های تحقیق حاکی از آن است که ایران از نظر شکاف جنسیتی در بین 128 کشور جهان در رتبه 118 قرار گرفته است و یکی از مصادیق آن عدم برابری استفاده از فضاهای عمومی برای همه است و مردان بیشتر از زنان از فضاهای شهری به دلیل احساس امنیت بیشتر استفاده می کنند. همچنین زنان بیشترین استفاده کنندگان وسایل نقلیۀ عمومی هستند، کمبود وسایل نقلیۀ عمومی به ویژه در شب می تواند مسالۀ جابه جایی آنان را با مشکل و مخاطراتی مواجه سازد. لذا ضرورت دارد، برای توسعه شهری پایدار، دولت و نهاد های عمومی با توجه به تفاوتهای جنسیتی و مهندسی انسانی ( آرگونومی ) و بامشارکت خود زنان ، برنامه ها وطرح هایی اجرا گردیده تا زنان بتوانند بدون دغدغه و در شرایط امن، در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و... مشارکت فعال داشته باشند.

کلمات کلیدی

, زنان , امنیت , حمل ونقل شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022683,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and سمیه عبدالهی and نعیمه ترکمن نیا},
title = {زنان ، امنیت وحمل ونقل شهری},
booktitle = {سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنان - امنیت - حمل ونقل شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زنان ، امنیت وحمل ونقل شهری
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A سمیه عبدالهی
%A نعیمه ترکمن نیا
%J سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2011

[Download]