دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( مطالعات مغناطیسی زمینی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس )

نویسندگان: میثاق قرائی رشتخوار , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار اسکارن مس پورفیری گزو، در ایران مرکزی و در شمال شرقی کویرلوت، واقع شده است. نفوذ توده های نیمه عمیق شامل مونزونیت پورفیری، بیوتیت هورنبلند دیوریت پورفیری، بیوتیت پیروکسن مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند دیوریت پورفیری، هورنبلند مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند مونزونیت پورفیری و پیروکسن دیوریت پورفیری، به سن کرتاسه فوقانی(؟)، به داخل سنگهای کربناته به سن تریاس، عامل کانی سازی مس و آهن در منطقه می باشد.برش های هیدروترمال و برشهای گسلی نیز، در منطقه مطالعاتی دیده می شود. در بررسی های مغناطیس سنجی انجام گرفته، بازه مقدار شدت میدان کل مغناطیسی بین 47623 گاما تا 49262 گاما متغیر است، که بیشترین مقدار آن مربوط به پروفیل 350N می باشد. همچنین بازه مقدار عددی پذیرفتاری مغناطیسی، بین SI 5-10×0 تا SI 5-10×800 در نوسان است که بالاترین مقدار آن، متعلق به پروفیل 150N می باشد. دلیل بالا بودن مقدار پذیرفتاری مغناطیسی در این محل، حضور یک رگه کانی سازی آهن، با روند شمالی- جنوبی است.بالا بودن شدت میدان مغناطیسی در ناحیه گزو، به نفوذ توده های نفوذی در کربناتها و تشکیل اسکارن و حضور توده های نفوذی پنهان در ناحیه نسبت داده می شود.

کلمات کلیدی

, مغناطیس سنجی, گزو, طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022692,
author = {قرائی رشتخوار, میثاق and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات مغناطیسی زمینی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {مغناطیس سنجی، گزو، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات مغناطیسی زمینی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس
%A قرائی رشتخوار, میثاق
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]