اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی) )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , مریم رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی)

کلمات کلیدی

, برنامه درسی تعلیمات اجتماعی, پایه پنجم, سه محول مهم در طراحی برنامه درسی, طراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022698,
author = {جعفری ثانی, حسین and مریم رحمتی},
title = {ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی)},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه درسی تعلیمات اجتماعی- پایه پنجم- سه محول مهم در طراحی برنامه درسی- طراحی محتوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی)
%A جعفری ثانی, حسین
%A مریم رحمتی
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]