اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن امری ضروری است

کلمات کلیدی

, تحول بنیادین , ساختار و نظام تصمیم گیری, برنامه درسی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022700,
author = {جعفری ثانی, حسین and شکوهی فرد, حسین},
title = {تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحول بنیادین -ساختار و نظام تصمیم گیری- برنامه درسی - استلزامات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن
%A جعفری ثانی, حسین
%A شکوهی فرد, حسین
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]