احیا, دوره (1), شماره (16), سال (2006-9) , صفحات (25-33)

عنوان : ( فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره یکی از مسائل مطرح در آموزش و پرورش، مساله راهکارهای بهبود یادگیری – یاددهی بوده است و همین امر به ایجاد شیوه های متنوع تدریس و ایده های مختلف فعالیت آموزشی منجر شده است. از آنجا که فراگیران دارای نیازهای ویژه، معمولا در فرآیند یاددهی – یادگیری، نافعال و منفعل هستند و به دلیل تجارب منفی گذشته و عدم مهارت لازم، کمتر خود را درگیر جریان آموزش می نمایند. بدین جهت متناسب سازی شیوه های آموزشی با شرایط و ویژگی های فراگیر و بکارگیری رویکردهای جدید آموزشی، در آموزش ویژه ضرورتی دو چندان می یابد و لذا این موضوع همواره مطرح است که چگونه می توان دانش آموز دارای نیازهای ویژه را در یادگیری فعال نمود؟ و چگونه می توان یادگیری را تسهیل نموده و کیفیت آن را افزایش داد؟! تمرکز بر فرآیند فعالیتهای شناختی و فراشناختی و توانمندسازی دانش آموزان در فراگیری و اجرای شیوه خودآموزی می تواند پاسخ مناسبی به سئوالات فوق باشد. این مقاله ضمن بیان اهمیت و جایگاه آموزش مبتنی بر فراشناخت و شیوه خودآموزی می تواند پاسخ مناسبی به سوالات فوق باشد. این مقاله ضمن بیان اهمیت و جایگاه آموزش مبتنی بر فراشناخت و شیوه خودآموزی و با بررسی و مرور مبانی نظری این حیطه، به منظور ارایه راهکارهای آموزشی متناسب برای فراگیران آهسته گام(MR) و فراگیران دارای اختلالات ویژه یادگیری (LD)، شیوه خودآموزی را کانون توجه خود قرار داده و رهنمودهای آموزشی جهت غنی سازی برنامه آموزش انفرادی(IEP) در اختیار دست اندرکاران آموزش ویژه قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, راهبردهای فراشناختی, شیوه خودآموزی, برنامه آموزش انفرادیIEP, فراگیران دارای نیازهای ویژه, Meta cognition strategies, Self-learning method, Learners with special needs, Individual Education Plan IEP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022715,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری},
journal = {احیا},
year = {2006},
volume = {1},
number = {16},
month = {September},
issn = {****-0106},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {راهبردهای فراشناختی، شیوه خودآموزی، برنامه آموزش انفرادیIEP، فراگیران دارای نیازهای ویژه، Meta cognition strategies، Self-learning method، Learners with special needs، Individual Education Plan IEP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J احیا
%@ ****-0106
%D 2006

[Download]