پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (18), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (225-232)

عنوان : ( آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع آلاینده‌ی آب شامل آلاینده‌های کشاورزی، صنعتی و شهری – روستایی می‌باشد که با توجه به اهمیّت شناسایی آلودگی شیمیایی آب‌های زیرزمینی ناشی از فعالیت‌های بخش کشاورزی، در این مقاله تلاش شده است تا نحوه‌ی توزیع مکانی آلاینده‌های کشاورزی در محدوده‌ی تأمین آب شهر سبزوار و نقش آن‌ها در ایجاد نواحی بحرانی، مورد مطالعه قرار ‌گیرد. یافته‌ها نشان ‌داد که در توزیع فضایی بار آلودگی ازت، دهستان قصبه‌غربی با 5/358 تن بیشترین آلودگی را تولید کرده است، بنابراین این محدوده به دلیل استقرار صنایع و واحدهای خدماتی جزو نواحی بحرانی منطقه محسوب می‌شود. بیشترین میزان آلایندگی از فعالیت‌های گوناگون کشاورزی در منطقه به دلیل گسترش اراضی زراعی سالانه، از این بخش حاصل می‌گردد. با توجه به یافته‌ها، طرح ایجاد نظام مدیریت سیستم بازچرخانی آب برای استفاده از پسآب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی، طرح اصلاح و پاکسازی مجاری آب و کال‌های موجود و بسترسازی آن‌ها و پروژه شناخت شرایط و وضعیت آب‌های زیرزمینی سبزوار پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, بار آلودگی, آب, محیط زیست, مناطق بحرانی, اراضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022723,
author = {عنابستانی, علی اکبر and قربانی, محمد},
title = {آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2012},
volume = {18},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2077},
pages = {225--232},
numpages = {7},
keywords = {بار آلودگی، آب، محیط زیست، مناطق بحرانی، اراضی کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار
%A عنابستانی, علی اکبر
%A قربانی, محمد
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2012

[Download]