فقه و اصول, دوره (1), شماره (88), سال (2012-6) , صفحات (125-150)

عنوان : ( مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول )

نویسندگان: محمدحسن حائری , محسن ملک افضلی اردکانی , محمدتقی فخلعی , محمد جواد ارسطا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسایلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است، مسأله «حفظ نظام» است؛ این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور، در اسلام است. این مسأله به اندازه‌ای پرکاربرد است که می‌توان آن‌را به عنوان یک قاعدة فقهی مهمّ و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده‌ای نام برده نشده است. اما این‌که اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه‌ای برقرار است و هریک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهد که به نوبة خود نوآوری نیز محسوب می‌شود. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتاب‌خانه‌ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کابردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسأله در لسان فقها را به بررسی می‌گذاریم.

کلمات کلیدی

, فقه, اصول فقه, نظام, حفظ نظام, اختلال نظام,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022725,
author = {حائری, محمدحسن and ملک افضلی اردکانی, محسن and فخلعی, محمدتقی and محمد جواد ارسطا},
title = {مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {1},
number = {88},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {125--150},
numpages = {25},
keywords = {فقه، اصول فقه، نظام، حفظ نظام، اختلال نظام، اجتماع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول
%A حائری, محمدحسن
%A ملک افضلی اردکانی, محسن
%A فخلعی, محمدتقی
%A محمد جواد ارسطا
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]