مهندسی‌ صنایع , 2006-08-05

عنوان : ( به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود )

نویسندگان: مجید سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود

کلمات کلیدی

به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022731,
author = {سالاری, مجید},
title = {به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود},
booktitle = {مهندسی‌ صنایع},
year = {2006},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کار گیری الگوریتم ابتکاری الکترو مغناطیسم در برنامه ریزی پروژه با منابع محدود
%A سالاری, مجید
%J مهندسی‌ صنایع
%D 2006

[Download]