دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , 2011-02-16

عنوان : ( پراکنش رسوبات لسی در ایران )

نویسندگان: علیرضا کریمی کارویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لس رسوبات بادرفتی در اندازه سیلت است که با ترکیب کانی‌شناسی گوناگون از مناطق سرد عرض‌های جغرافیایی بالا تا بیان‌های خشک عرض‌های متوسط و مناطق حاره‌ای دیده می‌شود. شناسایی رسوبات لسی برای مدیریت مناسب و استفاده از آنها برای مطالعات اقلیم گذشته لازم است. در ایران به جز پهنه‌های وسیع لس در شمال و شمال‌شرق کشور از وجود این رسوبات در مناطق دیگر کشور اطلاعات کمی در دست است. وجود بادهای شدید، توپوگرافی مناسب برای به دام انداختن رسوبات بادرفتی و منبع سیلت، سه شرط اصلی برای تشکیل رسوبات لسی است. با بررسی نقشه‌های زمین‌شناسی و مطالعات اخیر، پراکندگی رسوبات لسی در کل ایران بررسی شد. سپس با توجه به پراکنش رسوبات لسی شناخته شده و شرایط تشکیل رسوبات لسی، درباره مناطق احتمالی دارای رسوبات لسی اظهار نظر شد. مطالعات اخیر نشان‌ دهنده وجود بادهای شدید در دوران یخچالی است که انرژی لازم را برای انتقال سیلت فراهم می‌کند. فراهم‌بودن سیلت، برای تشکیل لس ضروری است. رسوبات مارنی در ایران عمدتا از سیلت تشکیل شده‌اند که به سادگی هوادیده شده و سیلت موجود در آنها آماده انتقال توسط باد می شود. همچنین فرآیندهایی مانند نمک‌هوادیدگی، در مناطق خشک و بیابانی ایران، نیز می‌تواند سیلت موردنیاز رابرای تشکیل لس را فراهم کند. با توجه به شرایط گفته شده، در دامنه ارتفاعات مناطق مرکز، شرق و جنوب ایران به ویژه اطراف پلایاها، احتمال وجود رسوبات لسی زیاد است. دید نادرست نسبت به رسوبات لسی از یک طرف و ضخامت کم و پراکنده بودن آنها از طرف دیگر، باعث شده است که کمتر مورد توجه محققین قرار گیرد. با این حال انتظار می‌رود به دلیل اهمیت رسوبات لسی، با پژوهش‌های بیشتر، این رسوبات در مناطق دیگر شناسایی شود.

کلمات کلیدی

, لس, سیلت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022748,
author = {کریمی کارویه, علیرضا},
title = {پراکنش رسوبات لسی در ایران},
booktitle = {دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {لس، سیلت، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پراکنش رسوبات لسی در ایران
%A کریمی کارویه, علیرضا
%J دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
%D 2011

[Download]