دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , 2011-02-16

عنوان : ( فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد )

نویسندگان: صدیقه ملکی بیلندی , علیرضا کریمی کارویه , حسن هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق آمار موجود در اثر فرسایش بادی سالیانه حدود یک هزار میلیارد ریال خسارت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر منابع طبیعی کشور وارد می‌شود. فرسایش آبی و بادی، از عوامل عمده و بسیار خطرناک تخریب خاک است که باعث جابجایی و هدر رفت آن از بستر اولیه خود می شود. فرسایش بادی یک پدیده فعال در شهرستان گناباد بوده و همواره خساراتی به راه های ارتباطی، اراضی زراعی و روستاهای مجاور وارد می کند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت فرسایش بادی و کنترل آن در شهرستان گناباد می‌باشد. به منظور بررسی فرسایش بادی و تعیین سهم آن در تخریب اراضی شهرستان گناباد، با توجه به مطالعات انجام شده توسط اداره منابع طبیعی گناباد طی سال‌های 88-82 و بازدیدهای میدانی، مناطق مهم برداشت و رسوب در شهرستان تعیین شد. سپس عملیات انجام شده برای کنترل فرسایش بادی و اثرات آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت. براساس نتایج بدست آمده شهرستان گناباد دارای سـه کـانون فرسـایش بـادی به نام های گناباد- بیدخت، گیسور- عمرانی و ریگ نخ کوه، از مهم‌ترین مناطق برداشت و رسوب می باشند. عملیات بیابان زدایی و تثبیت شن های روان برحسب ضرورت از سال 1345 با شروع اولین پایگاه تثبیت شن های روان در جنوب خراسان در این شهرستان شروع شد. ابتدا عملیات بذرپاشی و نهال کاری از حاشیه روستاهای قوژد – عمرانی، نوده پشنگ- بیمرغ انجام شد. پس ا زآن طی این سال ها پروژه های مختلف تثبیت شن از قبیل نهال کاری، بذر پاشی، جمع آوری بذر، تولید نهال و احداث بادشکن در عرصه های بیابانی شهرستان انجام شده است. براساس آخرین اطلاعات بدست آمده از نقشه های ماهواره ای و بررسی نقشه های پوشش گیاهی شهرستان، مساحت بیابان از287116 هکتار به 58205 هکتار کاهش یافته است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در حال حاضر 58205 هکتار از اراضی شهرستان گناباد تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد و عملیات مبارزه با فرسایش بادی در سالیان گذشته نتیجه مناسبی داشته است

کلمات کلیدی

, بیابان‌زدایی, تخریب اراضی, فرسایش بادی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022749,
author = {ملکی بیلندی, صدیقه and کریمی کارویه, علیرضا and حسن هاشمی},
title = {فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد},
booktitle = {دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بیابان‌زدایی، تخریب اراضی، فرسایش بادی، گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد
%A ملکی بیلندی, صدیقه
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حسن هاشمی
%J دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
%D 2011

[Download]