ششمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2011-06-08

عنوان : ( بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج )

نویسندگان: دکتر افضل وثوقی , مهدخت پورخالقی چترودی , فاطمه بهشتی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی درونمایه اجتماعی درداستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی (الف ب ج) می پردازد.داستانهای اجتماعی نقش عمده ای در تربیت اجتماعی افراد ایفا می کنند . داستانها با درونمایه اجتماعی با سه رویکرد عمده آموزشی مهارتی( آموزش مهارتهای اجتماعی ),آموزشی- اطلاعاتی وتربیتی -اخلاقی خلق می شوند. در رویکرد آموزشی مهارتهای اجتماعی که به صورت مستقیم وغیر مستقیم به زندگی جمعی افراد مرتبط می باشند به کودکان آموزش داده می شود. رعایت بهداشت محیط زندگی, مراقبت از محیط زیست و حفظ بهداشت آن, آشنایی با مکان های اجتماعی واصول مربوط به آن, صرفه جویی در مصرف انرژی ومنابع طبیعی, جلوگیری از آلودگی هواو... نمونه هایی ازمهارتهای اجتماعی هستندکه در دهه هشتاد در قالب داستان به آنها پرداخته شده است. دسته ای دیگر ازداستانها با درونمایه اجتماعی داستانهایی هستند که با رویکردهای آموزشی- اطلاعاتی خلق شده اند. این داستانها وموضوعاتشان کودکان ونوجوانان رابا مسائل مختلف اجتماعی نظیر آداب ورسوم اجتماعی ومفاهیم مربوط به خانواده , مشکلات ودغدغه های اجتماعی آشنا می کنندوموجب افزایش اطلاعات کودکان در زمینه های یاد شده می گردند دسته سوم از داستانها با درونمایه اجتماعی با رویکرد تربیتی- اخلاقی خلق شده وسعی در پرورش اخلاق مثبت اجتماعی ونهادینه ساختن ارزشهای اخلاقی درارتباط بادیگراعضای اجتماع دارند.

کلمات کلیدی

, ادبیات کودک ونوجوان, داستانهای منثور, درونمایه اجتماعی , مفاهیم اجتماعی, رویکردها, مضامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022750,
author = {دکتر افضل وثوقی and پورخالقی چترودی, مهدخت and بهشتی فرد, فاطمه},
title = {بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج},
booktitle = {ششمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2011},
location = {مازندران, ايران},
keywords = {ادبیات کودک ونوجوان; داستانهای منثور; درونمایه اجتماعی ;مفاهیم اجتماعی; رویکردها; مضامین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج
%A دکتر افضل وثوقی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A بهشتی فرد, فاطمه
%J ششمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2011

[Download]