دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه معدنی بزوشک، جنوب غربی مشهد )

نویسندگان: الهام رضازاده , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه معدنی بزوشک به وسعت 30 کیلومترمربع در 63 کیلومتری جنوب غربی مشهد، در زون بینالود قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل اسلیت، فیلیت و کوارتزیت سری مایان و سنگ آهک و دولومیت است. کانی سازی در این منطقه به شکل رگه ای می باشد. کانی سازی اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت همراه با کانی های باطله کوارتز و کلسیت و کانی سازی ثانویه شامل مالاکیت، آزوریت، کالکوزیت، هماتیت و گوتیت است. در اطراف رگه ها آلتراسیون سیلیسی و کربناتی مشاهده می شود. این منطقه اکتشافی به دو بخش بزوشک (1) در جنوب غربی روستای بزوشک، و بزوشک (2) در شمال شرقی آن تقسیم می شود. در منطقه بزوشک (1) یک رگه کانی سازی مس- نقره- طلا و در منطقه بزوشک (2) یک رگه کانی-سازی مس- نقره- طلا و یک رگه مگنتیت وجود دارد. نتایج اکتشافات ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی در رگه های کانی سازی نتایج زیر را نشان می دهد: بزوشک (1): Cu (ppm)= 22.5 - 10000, Pb (ppm) = 6 - 197, Zn (ppm) = 27 – 97, Au (ppb) 31- 38, Ag (ppb) = 283 - 764 بزوشک (2): Cu (ppm) = 23 - 61300, Pb (ppm) = 6 -96, Zn (ppm) = 8 – 54, Au (ppb) = 2 – 81, Ag (ppb) = 30 - 511 Fe(%) = 0.85 – 16 همبستگی بین عناصرCu Zn - در هر دو منطقه و همبستگی بین عناصر Cu Pb – در محدوده اکتشافی بزوشک (2) پایین است، در حالیکه Cu Pb – در بزوشک (1) تا حدی همبستگی دارند. عناصر Zn –Pb در بزوشک (1) فاقد همبستگی هستند.در صورتی که در بزوشک (2) نسبتا بر هم منطبق اند. بین عناصر Au-Ag در هر دو ناحیه همبستگی دیده می شود.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, ژئوشیمی, بزوشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022756,
author = {رضازاده, الهام and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه معدنی بزوشک، جنوب غربی مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {کانی سازی، ژئوشیمی، بزوشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه معدنی بزوشک، جنوب غربی مشهد
%A رضازاده, الهام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]