دانش و توسعه, دوره (34), شماره (17), سال (2011-6) , صفحات (213-239)

عنوان : ( بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , مصطفی سلیمی فر , میثم طاهریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره‌وری درسال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره‌گیری از تحلیل پنجره‌ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده‌ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده‌ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد‌های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.

کلمات کلیدی

, خصوصی‌سازی, برون سپاری, کارایی, تحلیل پوششی داده‌ها, تحلیل پنجره‌ای, ارزیابی پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022766,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and سلیمی فر, مصطفی and طاهریان, میثم},
title = {بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {34},
number = {17},
month = {June},
issn = {2008-1456},
pages = {213--239},
numpages = {26},
keywords = {خصوصی‌سازی، برون سپاری، کارایی، تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل پنجره‌ای، ارزیابی پویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A طاهریان, میثم
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]