هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست )

نویسندگان: محمد شکوهیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک از جمله مسائلی است که در اغلب کشورهای جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. رشد سریع شهرها، افزایش روز افزون تعداد وسائط نقلیه، و نیاز به تردد برای رفع نیازها، باعث آلودگی شهرهای بزرگ و متوسط در این کشورها شده، و این آلودگی اثرات سوئی بر جمعیت حدود 400-300 میلیون نفری ساکن در این شهرها وارد می آورد؛که باید برای حل این مسئله چاره اندیشی های لازم اتخاذ شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه با مشکل آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک مواجه می باشد. رشد شهرها در دو سه ده اخیر باعث افزایش تعداد وسائط نقلیه گشته است، و خصوصاً در شهرهای بزرگ، آلودگی ترافیکی از جمله مسائلی است که سلامت شهروندان را مورد مخاطره قرار می دهد. اتومبیل ها، اتوبوس ها، و کامیون ها در آلودگی هوا نقش بسیارمهمی را ایفا می نمایند. وقتی که موتور این وساءط نقلیه سوخت (بنزین و یا گازوئیل) مصرف می نمایند، مقدار زیادی مواد شیمیائی تولید می نمایند که این مواد از طریق اکزوز این وسائل وارد اتمسفر می گردد. بعلاوه مقداری از مواد سوختی مورد مصرف این وسائل بدون اینکه حتی سوزانده شوند، تبخیر شده و در اتمسفر پخش می شوند و باعث آلودگی هوا می گردند. آلاینده هائی که در اثر ترافیک وارد اتمسفر می شوند شامل: اکسیدهای نیتروژن، منو اکسید کربن، دی اکسیدکربن، ترکیبات آلی فرار، ذرات و ازون می باشند که هریک از اینها اثرات زیانباری برروی سلامت انسان دارند. در این مقاله آلودگی ترافیکی و اثرات سوء آن به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در مطالعات موردی برای مشهد که یکی از کلان شهرهای کشور محسوب می شود و هرساله تعداد قابل توجهی زائر و سیاحت گر وارد این شهر می شوند بررسی های آماری بعمل آمده و نتایج این بررسی ها تجزیه و تحلیل شده و راهکارهائی برای کاهش این آلودگی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, ترافیک, آلودگی محیط زیستی, آلاینده های ترافیکی, مشهد از کلان شهرهای کشور, سوخت (بنزین و یا گازوئیل)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022776,
author = {شکوهیان, محمد},
title = {ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ترافیک، آلودگی محیط زیستی، آلاینده های ترافیکی، مشهد از کلان شهرهای کشور، سوخت (بنزین و یا گازوئیل)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست
%A شکوهیان, محمد
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]