اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , 2009-03-10

عنوان : ( بهره برداری از منابع آب شور با استفاده از فرآیندهای غشائی )

نویسندگان: محمد شکوهیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقریباً تمام آبهای جهان در اقیانوسها قرار دا رند (97%)، امّا بخاطر غلظت بالای نمک در آب اقیانوسها، این منبع آبی مهم برای مصارف شهری، کشاورزی، و بیشتر مصارف صنعتی عملاً غیر قابل استفاده واقع شده است. با رشد جمعیت و احتیاج روز افزون به آب، بشر ناگزیر در جستجوی منابع جدید تأمین آب برای رفع نیازهای آبی خود می باشد. این مسئله بخصوص در مناطقی که با کمبود منابع آبی سطحی و یا زیرزمینی مواجه هستند، جدی تر نمایان است و برای دست یابی به دیگر منابع آبی باید تلاشهای جدی صورت پذیرد. از جمله راههای مقابله با کمبود آب بکار گیری و استفاده از آبهای شور می باشد. آبهای شور با استفاده از فرآیند های غشائی ممکن است که به آب شیرین تبدیل شوند. واحد های غشائی فیلترهائی هستند که فرآیند حذف مواد آلاینده در آنها بر اساس صاف شدن مکانیکی و یا حذف الکترو استاتیکی صورت می پذیرد. به عبارت دیگر در عبور آب از این صافی ها مواد معلق و یون های محلول با قطر بزرگتر از قطر منافذ غشاء امکان عبور از آن را نیافته و آب عبوری عاری از این مواد می باشد. فیلترهای غشائی دارای امتیاز حذف بسیاری از آلاینده ها از جمله باکتری ها فلزات سنگین و املاح از آب را دارند. انواع مختلف فیلترهای غشائی برای حذف آلاینده ها وجود دارند که از نظر قطر منافذ، نیروی محرک، جنس، ساختمان، و جهت جریان با هم متفاوتند، و بدین جهت کار برد آنها متفاوت می با شد. غشاء های اسمز معکوس که به آنها غشاء های فوق فیلتراسیون نیز می گویند یکی از ریزترین غشاء های ممکن در فرآیند جداسازی می باشند. طبق اصول تئوری، آب تنها ماده ای است که از میان این گونه غشاء ها عبور می کند و همه مواد محلول و جامدات معلق حذف می شوند. تحقیقات در مورد روش اسمز معکوس از زمانی قبل شروع شده و اولین آزمایشات در دانشگاه فلوریدای آمریکا انجام پذیرفت و نخستین غشاء اسمز معکوس از استات سلولز ساخته شد. امروزه فناوری اسمز معکوس در کنار سایر فرآیندهای غشائی نقش اصلی را برای نمک زدائی و شیرین کردن آب ایفا می کند. در حال حاضر آب نمک زدائی شده منبع اصلی تأمین آب در بسیاری از مناطق می باشد. تصفیه خانه های با حجم بالا در خاور میانه بخصوص در کشور عربستان سعودی ساخته شده که از روش اسمز معکوس استفاده می نمایند. در این مقاله سعی شده است که فرآیندهای غشائی بخصوص فرآیند اسمز معکوس بطور مشروح مورد بحث وبررسی قرار گیرد. اهمیت اسمز معکوس، اساس کار، مزایا، اجزاء سیستم، و مراحل مختلف تصفیه توسط فرآیند اسمز معکوس مورد ارزیابی قرار گیرند؛ و بر اساس نتایج حاصله، بهینه ترین گزینه های کاربردی و متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه ای ایران پیشنهاد گردد، تا قدمی در راه بهبود بحران آب برداشته شود.

کلمات کلیدی

, نمک زدائی, فرآیند های غشائی, اسمز معکوس, آبهای شور, حذف مواد آلاینده, بحران آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022777,
author = {شکوهیان, محمد},
title = {بهره برداری از منابع آب شور با استفاده از فرآیندهای غشائی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بحران آب},
year = {2009},
location = {زابل, ايران},
keywords = {نمک زدائی، فرآیند های غشائی، اسمز معکوس، آبهای شور، حذف مواد آلاینده، بحران آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره برداری از منابع آب شور با استفاده از فرآیندهای غشائی
%A شکوهیان, محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
%D 2009

[Download]