آرامش, دوره (2), شماره (18), سال (2006-9) , صفحات (38-50)

عنوان : ( ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد حادثه دیده نیازمند حمایت اجتماعی- روانی ویژه ای هستند. و ارائه خدمات روان شناختی و یاوری حرفه ای آنها مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات ویژه و استفاده از فنون و ابزارهای خاص می باشد و در این میان کودکان از موفقیت ویژه تری برخوردارند و حمایت گری آنها نیز راهکارهای مناسب خویش را می طلبد. نوشته حاضر در قالب نکاتی، مبانی و راهکارهای متناسب یاوری حرفه ای و ایجاد پوشش حمایت روانی – اجتماعی از کودکان را ارائه می نماید. این بحث در قالب سه محور ارایه می گردد: الف- مروری بر مفاهیم و مبانی (مکانیزم حمایت، ماهیت و نحوه اثر گذاری حمایت روانی- اجتماعی) ب- راهکارها و مهارت های مداخله و حمایت گری (برقراری ارتباط، هم سطح شدن، ابزارها و فعالیت های نظیر قصه، بازی، نقاشی و نمایش و ... گفتگو از مرگ و بیان احساسات کودک در مورد عزیزان، برخی از وسایل مفید در بازی درمانی و ...) ج- ایجاد شبکه حمایتی و حمایت گری از خود(به کارگیری مشارکت اعضای باقی مانده خانواده و یاوران محلی، پرهیز از ایجاد وابستگی، ارتباط با همکاران و دیگر یاوران، مهارت ارجاع، مراقبت و حمایت گری از خود) شایان ذکر است این نوشته با مدنظر قرار دادن جنبه کاربردی مطالب و با مخاطب قرار دادن روان شناسان و مشاوران، مددکاران اجتماعی و مربیان و پرستاران و دیگر دست اندرکاران حمایت و یاوری کودک آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی تنظیم شده و خواننده را در فضای مستقیم و در حین فعالیت در نظر گرفته است.

کلمات کلیدی

, حمایت روانی, کودکان آسیب دیده, حوادث و بلایای طبیعی, Children Damaged, Psychological support , Accidents and natural disasters ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022783,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی},
journal = {آرامش},
year = {2006},
volume = {2},
number = {18},
month = {September},
issn = {****-0107},
pages = {38--50},
numpages = {12},
keywords = {حمایت روانی، کودکان آسیب دیده، حوادث و بلایای طبیعی، Children Damaged، Psychological support ، Accidents and natural disasters ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J آرامش
%@ ****-0107
%D 2006

[Download]