سومین جشنواره علمی - تحقیقاتی کودکان سرور , 2007-10-31

عنوان : ( چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , سعید سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت شایان علم طب و یافته های نوین و دست آوردهای فن آور پزشکی در زمینه مسایل کودکان امیدهای بسیاری آینده و برخی نگرانی ها و بیماری های کودکان را در حد مطلوبی تحت کنترل در آورده است. با این وجود چالش ها و نگرانی های تازه ای جامعه کودکان و سرمایه های آتی بشری را در معرض پریشانی و آسیب قرار داده است و آینده جوامع را به خطر انداخته است. امروزه بیماریهای حاد، اپیدمی ها و اختلالات غیرقابل کنترل یا کاهش پیدا نموده یا امکان مداخله تخصصی اثر بخشی برای آنها وجود دارد لیکن در این میان برخی چالش های پیدا و پنهان روبه افزایش گذاشته و تهدیدی جدی برای سلامت کودکان و چالشی پیش روی متخصصان کودک به همراه آورده است. تغییر سبک زندگی و آلودگی های زیست محیطی ، فقر حرکتی و تغییر بازی های کودکان سوء تغذیه نوین و ناهنجاری های مربوط به وزن کودکان مشکلات رفتاری و اجتماعی (نظیر بیش فعالی ، پرخاشگری و کاهش آستانه تحمل)، مشکلات ذهنی و شناختی ، اختلالات یادگیری و تحصیلی و مشکلات اخلاقی و مسایل حقوقی کودکان، از جمله چالش هایی هستندکه در بعد جهانی و در کشور ما جامعه کودکان را تهدید نموده و در معرض آسیب قرار داده اند. بطور کلی می توان گفت خصیصه اصلی چالش های آینده کودکان آن است که مسایل آتی بیشتر از جنس نرم افزاری اند و فراتر از جسم کودکان رفتار و ذهن آنها را مورد آسیب قرار داده و علاوه بر خود کودک خانواده و جامعه را نیز دستخوش نگرانی ها و دشواری هایی نموده است و چاره چویی چند تخصصی و مداخلات بین رشته ای را می طلبد. مقاله حاضر می کوشد ضمن ارایه و ترسیم برخی چالش های نوظهور در حیطه کودکان، اصول و راهبردهای چاره جویی و مداخلات تخصصی مربوطه به آنها را مطرح نماید و با تمرکز و جایگاه متخصصین کودکان و اطفال در این زمینه راهکارها و پیشنهاداتی را برای جامعه تخصصی پزشکی- رفتاری و تربیتی ارایه نماید که: • لزوم پژوهشی ملی و منطقه ای جهت ترسیم وضعیت موجود نو ظهور کودکان، علل و زمینه سازهای آن • استفاده از جایگاه تخصصی و نفوذ روانشناختی متخصصان کودک و پزشکان اطفال جهت مداخله موثر در بحران های پیش رو • طراحی دوره های جدید آموزشی و بازآموزی و بهینه سازی سرفصل های آموزش پزشکی • استفاده از پتانسیل های اثرگذار متخصصین کودکان و اطفال در عرصه اطلاع رسانی و تغییر نگرش اجتماعی. تقویت رویکردهای بین رشته ای و ایجاد گروه های فعالیت چند تخصصی با تعامل متخصصان پزشکی، تعلیم و تربیت و روانشناسی و مدیران اجرایی و ... اهم محورهای مورد بحث مقاله حاضر می باشند.

کلمات کلیدی

, سازگاری, اختلالات کودکان, کودکان, Children , Disorders in children , Compatibility
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022791,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and سعید سعیدی رضوانی},
title = {چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای},
booktitle = {سومین جشنواره علمی - تحقیقاتی کودکان سرور},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازگاری، اختلالات کودکان، کودکان،Children ، Disorders in children ، Compatibility},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A سعید سعیدی رضوانی
%J سومین جشنواره علمی - تحقیقاتی کودکان سرور
%D 2007

[Download]