دومین همایش علوم زمین , 2011-05-31

عنوان : ( بررسی خصوصیت مغناطیسی گسل سنگ بست-شاندیز )

نویسندگان: علی کیوان زراعتکار , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سامانه گسل سنگ بست شاندیز......................

کلمات کلیدی

, گسل سنگ بست شاندیز, مغناطیس هواییخصوصیت مغناطیسی گسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022815,
author = {کیوان زراعتکار, علی and رحیمی, بهنام},
title = {بررسی خصوصیت مغناطیسی گسل سنگ بست-شاندیز},
booktitle = {دومین همایش علوم زمین},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {گسل سنگ بست شاندیز-مغناطیس هواییخصوصیت مغناطیسی گسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیت مغناطیسی گسل سنگ بست-شاندیز
%A کیوان زراعتکار, علی
%A رحیمی, بهنام
%J دومین همایش علوم زمین
%D 2011

[Download]